Bysätia

Old Swedish Dictionary - bysätia

Meaning of Old Swedish word "bysätia" (or bysætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bysätia (bysætia)
1) sätta i fängsligt förvar. then som slog STadzsins landboo i skurw, skal bysätias STb 1: 325 (1481). 2) belägga med kvarSTad. swen STwt salde göSTawe i gullaryd en kopar kädhil, oc kädhelin war byssater til forenne, än han köptin JTb 11 (1458). ib 13 (1458). tha bysattis samma kädhil til rätto, alt ltil thäs ath samma qwinna kom här vp for rättin ib 20 (1459).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bysätia may have also been written as bysætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back