Byskiäl

Old Swedish Dictionary - byskiäl

Meaning of Old Swedish word "byskiäl" (or byskiæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byskiäl (byskiæl)
gränsskillnad mellan byra. tho kom fore rettha ena landzyna män som haffde warit mellan pättis bo och rawkala a theras byskäl och roor theres byer j mellan Svartb 478 (1464).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so byskiäl may have also been written as byskiæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -skäl )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛋᚴᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back