Byssa

Old Swedish Dictionary - byssa

Meaning of Old Swedish word "byssa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byssa Old Swedish word can mean:

byssa
cylindriskt kärl.
byssa
1) buRK, ask, dosa. pixida, byssa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU 6. - särsk. medikamentsbuRK. manga bysSOr mz manga handa kryde oc läkedom ST 153. ib 154. " aarSTe oc lekara hanterande theras bysSOr" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 224. " tak gallan aff enom fisk SOm hether saringina oc läth j ena bysSO SOm giord är aff ene trä" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXXVII
byssa
2) kassaskrin, kassa. " thöm (ɔ: iiij päninga) skulle skaffarin tagha ok läggia wthi bisSOna" SO 4. " ta scal man honum begha lätha w bisSOnne" ib 5. ib 26, 67, 69, 81, 84, 96 o. s. v. sancte logye bössa (STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUldsmedsskråets kassa) ib 147. Jfr gilids- äMBitis-byssa.
byssa
3) bössa, eldvapeni form af ett cylindriskt rör; i sht af STörre slag, kanon. skot (för sköt) til marsken mz j [1] byssa RK 2: 6106. " palle sköt faST mz byssa oc piila" ib 1371. ib 2089, 2095, 2155, 2185, 2249, 2366, 6074, 9561, 3: 280, 1058, 1420, 1557, 1749, 2038, 4094. bössar oc wäria ib 2: 5043. " fylthe siith skiip mz bysSO och wäria" ib 3: 186. " byssan sik vtaff STällingen slog xx fampna STenen offuer marsken tog" ib 2: 6108. kamaren vtaff bysSOne sprang ib 6112. " fyrade han oppa then tridia bössa" ib 6114. " the bossan honom sielff mz STierten rörde" ib 6116. " vpa kelka hafde marsken bysSOr thäre" ib s. 347. ib 2200, 2248, 2263, 6120, 6608, 9415, 3: 2003, 3761, 3767. " manga bysSOr mz blyklooth oc jern ther ynne" ib 3765. " bysSO och pulffuer war ey ther ib 245. pwlwer til STora bysSOr" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 11. ib 4, 33. medh theris ladde bisSOr BSH 4: 219 (1497). ey STridande mz iärn ällir bysSOr MB 2: 150. " mz bysSOm oc blidhom" ib 239. " mz blidom oc bysSOm" ib 248. " mz bysSOm oc arborSTom" ib 255. Jfr haka-, hand-, kärro-, STen-byssa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bissa: -ona SO 4 ;
 • -onne ib 5.
 • bössa SO 147 ; RK 2: 6114.
 • bossa: -an RK 2: 6116 ;
 • -er FM 204 (1504).
 • -or.
 • -ar RK 2: 5043, 6120 o. s. v.),
 • bysso borgh
 • byss- )
 • bysso form
 • bösse- )
 • bysso giutare ,
 • bysso mästare
 • byssamestare RK 2: 6086. " bysse mäster" ib 6555),
 • bysso pulver ,
 • bysso skot ,
 • bysso skytta
 • bisse- )
 • bysso skyttare ,
 • bysso sten
 • byssa- RK 3: 3883),
 • bysso stälning
 • byssa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back