Byta

Old Swedish Dictionary - byta

Meaning of Old Swedish word "byta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byta Old Swedish word can mean:

byta
L.
byta
1) utskifta, fördela, dela (i synnerhet rof eller sSTycken på Forn Svenska.">EGerbyte). bytte han oc skipte marghefallelika gudz nadher mällan criSTna manna MB 1: 268. " iak skal byta rowith ib 318. han skiffther ällir byther nw roffwet" ib 2: 83. ib 58, 227, 237. " hwat han ther fant thz loth han byta (utskifta ss byte)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1941. " sculo hans hawor bytas" STycken på Forn Svenska.">EG 66. " thet war byth i thre delle" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 94 (1506). " medh böndher vy thera matsäkkia byta" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3972. ib s. 351. " swa mangom mz sik byta oc skipta" STröm. 1868--70.">Su 358. - dela, sinsemellan fördela, taga hvar sin del. lät sith folk bryta nidher thornit ok byta silfrid STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 723. " at qwälde tha bytto preSTene hwath som them bar til rätta aff offreno" MB 1: 267. ib 433. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3906, 3909, 4169, 4200, 2: 4131, 7635. " at the motte ingte byte eller skiffthe thet arff" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 390 (1508). jak venther hennä hijth. .. och flere mine met aruinghe at bijthe dhendhel her är oppe effter min fadersiSTher ib 380 (1508). the tydzka. .. hade al rede byt mellen sik thäre all land oc slot j swerige äre STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8831. ib 9303. alt roff som the fwnno j tässa STädher oc land. .. skipto oc bytto israels söner sik j mällom MB 2: 33. - (?) thet war lageligit byit them j mellan FH 5: 229 (1516). " godzet war byit laglice them j mellan" ib 230.
byta
2) byta, utbyta, förbyta, genom byte afyttra el. förvärfva. thet goz frälselica behalda oc nytia, älla byta sälia älla skipa i hwat matto thöm synis bäzST nyttoght SD NS 1: 201 (1402). " the samw for:da jordh skipta, byta ok selya epter thy som them synis sik ganknlikit wara" ib 210 (1403). ib 343 (1404). kännis jak. .. mik hawa byth mädh. .. frw gretho, abatisso i risabärghum ok conuentone samaSTadh mith goozs. .. fraa mik ok minum arwom ok vndhir kloSTrith. .. fore kloSTir gosith ligiandhe i rudskogum ib 1: 216 (1403). " kännis iak. .. mik hawa byth widher fornempda ragwaldh i granby xviii spanna affgiäldh iordh" ib 307 (1403, afskr.). holka. .. jord min. .. hosBonde. .. bitte a hulla, som var mit rätta fädherne, oc in til aksir ib 613 (1407). finna redha päniga som the matto byta til sik ST 488. annath huad the kwnne bythe j peningha SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 392 (1508). " hvilkit the tre förenämpda bythede faST j faST töm j mellan" ib 66 (1460-72). byt iordhzlikit i (emot) himerike Bo 66. " byta ok omskipta skapadho tinghin j mik sin gudh" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 275. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 348. " hwat är mindra wärt j huseno än hundin älla kattin. for hulka som gerna tokis häSTin vm nokor vilde swa byta" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 141. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 233.
byta
3) uppgöra. " thet byte olaff karlson byytte meth. .. sinne husfrv" SD NS 1: 595 (1406). eet frelses jorda skipte. .. ther ragwal pädherson byt hafde meth. .. karl af töftom ib 2: 88 (1409). " jak weyt ey huro i hawin thz byt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3809. " lat os thz baden sielffue bythe" ib 2: 2829. nw wile wi war manhet röne ok i thenne dagh sa bythe thz scal annen ware forthryte ib 3590. - refl. bytas, sinsemellan dela (byte). beniamin (d. v. s. Benjamins STam) riwande wargher han skal arla äta bradhina oc at qwälde bytas (dividet spolia) MB 1: 267.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bita. byita: byit FH 5: 229 (1516), 230. -ir, te, -ter. impf. -adhe: bythede FM 66 (1400-72))),
  • byta bort , byta bort. dömdes iuhan sauikoski sin hest igen som oleff iullinen bytte bort BtFH 1: 187 (1507). Jfr bortbyta. - Jfr fra-, til-byta, samt obytter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back