Byta

Old Swedish Dictionary - byta

Meaning of Old Swedish word "byta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byta Old Swedish word can mean:

byta
L.
byta
1) dela, fördela, uppdela. " ath hären kan grafwa jordena bythandis strömmen j manga dela" PMSkr 147. " gudz engla aatskiliä tha alla godha fra the ondha. .. ok bythä thöm alla j iij deela SvKyrkobr 230. - fördela, skifta, förläna, skänka. huat var saken ther til at han skoop verldena. hans eighen dygdeliga gothet at the sculde vardha ok til vara hulkom han matthe skiffta ok bythä syna nadher" SvKyrkobr 126. skal hon (ɔ: SJälen) bryta sin kärlek kirkionna lymmom (exclesiæ membris. .. chariatem impendat) Mecht 253. - abs. skifta, göra skifte. stodo alle forscrifne redabone ath hallath meth therris eedh athe ey bätre ok jempnare kundo them i millom byta än som forrört är SJ 2: 31 (1477).
byta
2) byt,a utbyta, genom byte avyttra el. förvärva. 1/2 öres affgell i giislagorp; är ok byt til rostmäti VKJ 278 (1480). aff the jordh, som byttis fa wretha kloster ib 50 (1466). thet är fran clostreno oc sigx ath thet byttis fran clostridh for then gardhini snabbabool, som kallas vara häarzjoordh ib 178 (1466). huilkit huss. . .. the bade bötte och salde for en annan gardh SJ 2: 101 (1487). " thät bytit hennes bonde giorde war aldre giort med hennis godwilia epter thän han bytte til werre oc jcke til bätre" Uppl Lagmansdomb 30 (1490). en fiäl. .. hulkin han haffde byt wthj (ɔ emot) en tompt i vpsala med niels i myreby ib 13 (1490). byta (i), förvandla (till). thy är astwndilsen the som ondh är bytaskolandis (mutandum) i godha astwndan SpV 429.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bytte.
  • bötte SJ 2: 101 (1487). ib 166 (1490). PMSkr 70.
  • böth SJ 2: 98 (1487)),
  • byta bort , byta bort, (genom byte med ngn) avyttra. dobladhe, äller mädh bowerj förskinradhe han borth gotzit. .. äller bötte borth, thaa är han pliktogher betala thet i geen PMSkr 70. Jfr bortbyta.
  • *byta til sik , byta till sig, genom byte förvärva. thänne forscrifnä godz bytte her twre til sich medh frw yliana Arfstv 78. then nedersta gardin som erick andersson til sich bötte medh siela garden SJ 2: 166 (1490).
  • *byta sik til , byta sig till, genom byte förvärva. han hadde köpt oc byth sigh til eth kroneänes fulsettnä godz Uppl Lagmansdomb 61 (1492). then gard bytthe clostrid sig titil meth niels palnasson för 1 gard i trossrwm VKJ 197 (c. 1500).
  • *byta ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back