Byte

Old Swedish Dictionary - byte

Meaning of Old Swedish word "byte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byte Old Swedish word can mean:

byte
1) delning. " tha ga hans hawor till bytis" STycken på Forn Svenska.">EG 68. - (?) at the aldrig wore wtoffuer thet bytet FH 5: 229 (1516). ib 230. - arfskifte. thet bijthe, som nw pa torSDaghen näSTkomendis skall STaa effter myn kere huSTrvs död SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 169 (1504).
byte
2) byte, skifte, utbyte. wilde thu thz bytit ekke göra ST 144. thz är onth byte giwa vth ondh ordh ok taka in SToor hugh GO 100. " i retto byte" SD NS 1: 157 (1402). ib 595 (1406), 2: 89 (1409) o. s. v. SD 5: 677 (öfvers. fr. 1467). byteth i giorden tha i all förgängeliken tingh omskifften oc owergaffuen oc j äwerdelika sälikhet wändhem Su 141. ib 273. - oMByte, förändring. marsken giorde (vidtog) tha et byte STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6410. gwdh skall i dagh göra meth tigh eth ärlighit bythe, han skall giffwa tik. .. för thetta forhenghelika rykith eth rike i ghen som aldre skall forghanghas STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 149. MB 2: 155.
byte
3) byte. " byssor spisning harnisk oc GOde wäre finge the Suenske til bytes täre" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9416 (kan också föras till 1). finGO ther STor bythe ib 1: (till. till LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 241. ib 247. - Jfr iordha-, ängia-byte.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bijthe.
  • bytä SD 5: 677 (öfvers. fr. 1467).
  • byite: -et FH 5: 230 (1516)),
  • bytis bref
  • bytesbreff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back