Byte

Old Swedish Dictionary - byte

Meaning of Old Swedish word "byte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byte Old Swedish word can mean:

byte
1) delning, skifte. giordo vitterlighet athe hado giorth i millom hanis jensson ok niels gulsmidz barn eth rätt byte om the hws och jordh som the til hopa haffua STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 31 (1477). allom forsriffnom brödrom til byters iiij mark ij öre myndre HLG 2: 89 (1518). ib 90 (1518). haffwa kompana befallath skiparenom köpa nokot gotz mädh skipsens winningh oc lön, tha skwla kompana haffwa the winningena mädh skiparenom til bythes STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 101. ib 82. jag haffuer oplathet oc antwaradth medh fulle makt sancte birgitte i hws (för sancte birgitte hws) i rom oc thes forSTandara til lica byte oc deling medh minne sySTer oc hennes barn the saak oc sakefal som mik ära til dömd SvSkr 1: 40 (1504). - arvskifte. bepliktar jac mik met thetta myt breff at fylla for:de meSTer haquon syn andeel j dalby i kymitte soken som looth oc loktaffuel honum gaff j räth byte epter synne moder Vartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas SVartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 511 (1472). " the hado giorth endrekteligan eth erffwaskipte ok byte epthir framlidna hanis lambirctsson" STb 2: 123 (1485). ib 54 (1484).
byte
2) byte, utbyte. " iac haffuer honom oc hans prouent oplatit i reetto byto mino prouenta aker" SD NS 3: 340 (1418). thu fanger got byte, for fals oc flätio the sälikhet ther aldri ändas Prosadikter (Varl) 102. - byte, utbyte; vederlag, gengäld, ersättning. kerligx gaffuor, som hon gaff honom vthan alth byte STb 1: 131 (1477).
byte
2) bytesberc, dokument rörande byte (av jord). jacop i högSTa haffde giort jt lagligit jordaskipte med hans fader. .. jöns biornson oc lagde han j rettin sit bytis breff Uppl LagmanSDomb 34 (1490).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bytis bref ,
  • *bytis del
  • *bytislaghare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back