Byte gods

Old Swedish Dictionary - byte gods

Meaning of Old Swedish word "byte gods" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byte gods
gods taget som byte? xxij mark vij ort. som Borghamästarana baro up af hans van stendelen aff thet byte gotzit, thet gafuo the vt helmik byssekytte at köpa bysse krude met Skotteb 338 (1430-talets början; Borgm).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᛏᚽ:ᚵᚮᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back