Dadh

Old Swedish Dictionary - dadh

Meaning of Old Swedish word "dadh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dadh Old Swedish word can mean:

dadh
L.
dadh
1) handling, handlingssätt, dåd. her iwar hadhe siik saa wnderligha aath boadhe mz ordom och saa mz daath RK 3: 2919. " nw gätz mik ekke thetta daath" ib 3895. ib 3744. " hans swena daat" MD (S) 259. " hwat är thera ret for tolkit dadh ib 247. - radh ok (älla) dadh, råd och (eller) dåd. med ordhom radhom älla daath" BSH 1: 182 (1381). saklös badhe til radh oc dath Bil 938. RK 1: (till. till LRK) s. 244, 3: 92. - Jfr dygdha-, ovir-, riddar-dadh.
dadh
2) manligt el. ridderligt handlingssätt. synd ok last skadha ok skaam begingo themz thz radh omannelika mz engin daadh RK 1: 3761. ib 3: 2094.
dadh
3) sak, angelägenhet. tha han haffde bereet thetta daat MD (S) 260. ib 217.
dadh
4) ståt, tilrustning. " her erik foor aastadh mz herre staath mz herskap och mykin daath" RK 3: 1361. ib 123.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • daadh.
  • daath.
  • daat MD (S) 259, 260, i rimslut med raad, raadh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back