Dag

Old Swedish Dictionary - dag

Meaning of Old Swedish word "dag" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dag Old Swedish word can mean:

dag
och m.? (dagsens Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 616)
dag
1) dagg. " mz kKLemming. 1862.">Alde dag" KL 249. funno. .. KLemming. 1862.">Alla markena fulla mz dagh ok KLemming. 1862.">Alla daggena fKLemming. 1862.">Alna j cors like Bil 318. " aff himilsins dag" MB 1: 215. ib 323. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 28, 2: 160, 161, 4: 106, 107. KLemming. 1862.">Al 6392. Su 175, 187, 200, 443. MB 2: 88, 395. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 616. KLemning. 1860. SFSS.">Borttörkandhe. .. miskwndenna dagh LfK 94. gudz miskunda dagh MP 1: 227. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 153.
dag
2) sky. " loptis op doggin, som för la lwkt ower gudz hwse" MB 1: 389.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dagh.
  • dagg (frf. vok. i änd.). dogg: doggin MB 1: 389),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back