Dagga

Old Swedish Dictionary - dagga

Meaning of Old Swedish word "dagga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dagga
1) intr. fälla dagg, kasta dagg, giva dagg. o i hymblane dagens thz är wtgiffwen idhra dagh JMÖ 141. roro. .. dagga ok drypa GU C 20 s. 529. pluuicino. .. dagga ib s. 461. 2) trans. giva ss dagg. thu äst rosen daggandes godhetena JMÖ 139. himblana daggande (rorantes) rätuisona SpV 582. - Jfr ivirdagga, ävensom däggia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back