Däggia

Old Swedish Dictionary - däggia

Meaning of Old Swedish word "däggia" (or dæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

däggia (dæggia)
dägga, gifva di. som barn mz hornspena deggias RK 1: (LRK) s. 221. " degdis mz en horn spinä som annat barn" PK 230. - refl. däggias, klema med sig, lefva i maklighet och vällust. ey är quämelikit älla loflikit at thiänaren däggis hwar han seer sin herra swa mannelika stridha Su 396.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so däggia may have also been written as dæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back