Däggia

Old Swedish Dictionary - däggia

Meaning of Old Swedish word "däggia" (or dæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

däggia Old Swedish word can mean:

däggia (dæggia)
1) bestänka, fukta. then filspånen deggis medh ättikio PMSkr 625 (senare avskr.). ib.
däggia (dæggia)
2) kasta ss dagg, giva ss dagg. rozene däggandes godheten (rose rorantes bonitatem) stiärnone droppande klarheten, birgitta oc katerina däggen hymelsens myldhet (forate celi pietatem).. . j thenna dalenom pelegryma Saml 28: 12. Jfr dagga.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so däggia may have also been written as dæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dägga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back