Dagha

Old Swedish Dictionary - dagha

Meaning of Old Swedish word "dagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dagha
underhandla, dagtinga. " medh then forädhara viliom vy ey dagha" RK 2: 3970. ib 3: 591, 1181, 1264, 1569, 1899, 2184, 2674, 3152, 3164, 3626, 1: (sfgn) s. 181. " the daghadhe een dagh the dagadhe twa " ib 3: 249. ib 917, 1430. " the dagha een dagh the dagha tree " ib 3514. " the daghade twaa the daghade tree " ib 2996. " the dagha tiil hopa vii [7] wilkor äller otta" ib 1991. ib 2818. - komma öfverens om. een feeligh dagh millan sin dagha RK 3: 1429.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back