Däghelika

Old Swedish Dictionary - däghelika

Meaning of Old Swedish word "däghelika" (or dæghelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

däghelika (dæghelika)
ståtligt, vackert, väl. " red honom degeliga (sæmilega) wt" Di 174. haar. .. degeliga krusat ib 128. degeliga woxen ib 129. " huru jomfru maria Disputeradhe mz Dieflenom. .. fynner tu dägeliga openbarat sancte birgitte j hennes reuelacionibus" Lg 3: 546.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so däghelika may have also been written as dæghelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dägeliga.
  • degeliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚵᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back