Dägheliker

Old Swedish Dictionary - dägheliker

Meaning of Old Swedish word "dägheliker" (or dægheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dägheliker Old Swedish word can mean:

dägheliker (dægheliker)
1) rask, dugtig. the miSTa mange degheliken man STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1964. ib 3899, 6996, 8430, 8432, 3: 44, 471, 845, 907, 1078, 2361, 2905, 3970, 3976. " swa mykyt däghelikit folk" ST 524.
dägheliker (dægheliker)
2) STåtlig, Vacker. " war han bade STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc degeligen (tigvrlegr) oc winligen" Vallius. 1850--54.">Di 57. syntis han en degeligen man (manna friðaztr oc kvrteisaztr) ib 103. ib 73, 133, 165, 204. mötto honum ther twe däghelike (speciosi) vnge män Pa 20. Va 28. ST 81. MD (S) 210. " haffde enä deghelighä dotter" Vallius. 1850--54.">Di 1. ib 174. MB 2: 182. " däghelikaST barn" ib 1: 224. " degelige ben haffde han oc STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" Vallius. 1850--54.">Di 12. ib 130. däghelik script MB 1: 224. " een sköön oc däghelikin lilia" ST 161. däghlikaSTa wädher Lg 3: 699. Jfr ful-, odägheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dägheliker may have also been written as dægheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • däghelikin.
  • degheliken.
  • dägelighen RK 3: 471.
  • degeligen.
  • däghliker.
  • dägeligh Va 28 ; RK 3: 1078.
  • degheligh.
  • dägligh RK 3: 845.
  • deglig MD (S) 210. superl.
  • deglister: -iste RK 2: 6996),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back