Dagher

Old Swedish Dictionary - dagher

Meaning of Old Swedish word "dagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dagher Old Swedish word can mean:

dagher
L.
dagher
1) dag. " til thäs daghir var" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 190. " arla om morghin dagher var liws" STrand. 1853.">Fr 83. tel miþan dagh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 10. " las þät baþe naat ok dagh ib 7. gvz ängel kom een dahg tel ioakim ib4. han fic þäs daz (för dax el. dags) pris" ib. " þe letaþo hema tua dagha ok funno eigh för a þriþa daghen" ib 205. a þrättanda dagh iula ib 72. " wm annan dagh jula" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 284. anat (för annan el. annan) dagh iule LB 3: 187. tiunda daghin j deceMBris daghum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 39. " then tima dagx" MB 1: 203. " arla dagx" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7633. " annan daghs morghon" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 235. " vm dagsins päningh (dagspenningen)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 77. " sedhen treffz han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allre dagdh" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 418 (1509).
dagher
2) dag, högtidSDag. " hans (den hel. Tomas, daghar är fäm natom fori iula nat" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 190. hans (den hel. KriSTofers) daghar cuMBar vm sancti iacobi dagh vm höSTen ib 502. " henne (den hel. Lucias) dagher koMBer attunda dagh sancti nicholai" ib 557. " sancti ypoliti dagher koMBer fiärda daghin epte laurencij dagh" ib 424. " en lSTycken på Forn Svenska.">EGho swen kördhe for waghne yghsn sancte marie magdSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alene dagh" ib 424. STrand. 1853.">Fran STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghona dagh ok til iula STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 335. heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha three konunga dach SO 201. " vppa heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge lychama dach" ib 155.
dagher
3) dygn. " sat i sancti petri STaþ ok STol fiugur ar tua manaþa fämtan dagha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 398. ib 99
dagher
4) tid, lefnadSTid, lif. la þär tel pippini STrand. 1853.">Franca konogx dagh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 54. - vanl. i plur. varþ mäST delen af väruldene criSTen ii hans daghum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 99. SD 4: 464 (1335, nyare afskr.) , 5: 374 (1344, nyare afskr.). mädhan her tordh han war i dagha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 97. - taka af daghum (taka aff daga STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5442. af hava af daghum (hava aff daga), d. s. konungen wille gerna haffuan aff daga (hafva honom röSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD ur vägen) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7055. - kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla af daghum, hädankSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. ta gud kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar eder af dagom STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 139 (1487, eft. aftr. STrand. 1853.">Fr. 1734).
dagher
5) beSTäMD el. förelagd dag, beSTäMD tid. koma ather in. .. vpa then dagh man haffde them lakt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3891. " swa langan dagh lSTycken på Forn Svenska.">EGgia til STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Beredha SOm hanum är möghelikit at betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala" MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 56. ib (red. B) 60. STycken på Forn Svenska.">EG 64. " jngen broder forholle sin drengh offer sin dach" SO 142. " sägher skiparen honom före längre dagh än skipith ther bliffwer" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XII. ägha the siw natta dagh fore läggia scogha at rensa STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 73 ; jSTrand. 1853.">Fr 7.
dagher
6) till beSTäMD dag utsatt sammankomST. at man säter dagha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5392. " wille the lägge j sichtwnge en dagh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1626. ib 4503. " the svänskä. .. en dag j arSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bogä holdä vilde" ib 1609. ib 1978, 2466, 4495, 4605, 5383, 3: 1974, 3463. wille konungen ridhe til jönecöpung oc holla ther daga ib 2: 7318 j hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlmSTada bSTycken på Forn Svenska.">EGripa the en dagh ib 1681. ib 5026, 5094, 5467, 3: 120, 1436, 3062, 3577. - öfverläggning SOm STycken på Forn Svenska.">EGer rum vid en sammankomST, underhandling. vanl. i pl. waro byskedeleke men. . .til daga SD NS 1: 362 (1404). jak wiil idher tiil dagha föra STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1320. ib 115, 1151, 2920, (siSTa forts.) 4881. wille han ey tiil dagh komma ib 2967.
dagher
7) STrand. 1853.">FriST, (på beSTäMD tid lemnadt) uppskof, betänketid. war them daghir gifuin til anzswara til keysarens komo ater STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 433. badh giffwa sik fiortan dagha dagh ST 360. mädhan thw haffwer haffth saa langhen dagh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 139. STrand. 1853.">FriST, (för beSTäMD tid lemnad) tillåtelse. man gaff them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom dagh eth aar at ridha ok fara at thz sin ok koma til sudeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpungs jn STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 929. ib 3888. " han fik daga at fara heem" MD (S) 260. - för viss tid lemnad STrand. 1853.">Fred, lejd. thän a kiäres komi felogher till swars fyri þöm tolf, ok STrand. 1853.">Fra þöm oc hawi fyoghortan natta dag SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). ib 376. - för viss tid ingången förlikning, STilleSTånd. i sama dagh ok STrand. 1853.">Fridh skulu waar godz ok ware pantä a badha sidhur STandä ok warä STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 131 (1371). ib 132. " then dagh konungin haffde betz wille man tha ekke hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4121. brytandhe sattan dagh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 14. forbrythe dagen STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 503 (1512). " badhe förlenghia dagen meera til natiutatis marie dag" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1757. ib 2620, 3026, 3: 919, 1618, 1620. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 205. " vili eller xiii dagha dagh" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 282 (1470). " thin fader haffuer mich en feylog dagh sagdt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2670. " een feeligh dahg millan sin dagha" ib 3: 1429. " haffua. .. giort en felig dag oc STrand. 1853.">Friidh medh k[onung] c[riSTiern]" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 2 (1471). - taka dagh, sluta STilleSTånd. tha took han dagh til tridie dagh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4108. ib 2: 1526. ST 524. " takum een vinlikan ok felughan dagh" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 131 (1371). - taka (thät) i dagh (el. i en dagh), sluta STilleSTånd. han took thz i dagh mellom them STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4140. " tha wart dagtingat ok takit j dagh" ib 940. ib 2382, 2664. the haffdo takit i dagh eth aar (gjort STilleSTånd på ett år) ib 2670. the rytza toghot tha jnnan en dagh (afbröto fiendtligheterna?) ib 1628. - sätia (thät) i dagh (el. i en dagh), d. s. sidhen satte marsken j en dag mz them aff husit STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6218. " sidan satte theet i en dag" ib 6310. " sätte i dagh mz han" ib 3: 1482. " the sätte i STundh och dagh" ib 1613. - i dagh (el. i en dagh) STanda (STand i dagh), vara STilleSTånd. lotot tha i dagh STanda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3408. " thz skulle i en dagh STaa" ib 2811. ib 2: 2586, 3967. " thz sculle STa fäm daga j dagh" ib 1123. " wart ther forwissat swa till pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alma syndag i dag STa" ib 5877. " thet skulle STa i dagh i the for:da xiiii dagha" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 282 (1470). - STrand. 1853.">Fred. saa sätte riken een äwligh dagh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2454. STrand. 1853.">Fred SOm åt den öfvervunne gifves af sSTycken på Forn Svenska.">EGraren eller åt förbrytaren af öfverheten, pardon, nåd fonga gaff han dagh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2420. " the danske skulle the iw taga till daga" ib (siSTa forts.) 5212. - JSTrand. 1853.">Fr aflats-, aflinga-, aSTrand. 1853.">Frads-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlhäSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghona-, aminnilsa-, andersmäsSO-, anväSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-, apoSTla-, apoSTla mässu-, ars-, artidha-, arvodhis-, asko odhins-, beSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhilsa-, brulöþs-, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buds-, disaþings-, doma-, dymSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil-, dödha-, dödhar-, döþra-, döds-, eþ-, enSTöþings-, faghnadha-, far-, faSTo-, for-, STrand. 1853.">Frea-, färdha-, födslo, gang-, gar-, glädhis-, himilsärds-, hindra-, hvar-, hvilo-, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe-, häMDa-, härra-, högtiþpis-, höST-, iMBer-, iordhilsa-, iula-, iämlauga-, kaku-, kapitels-, kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmässu-, kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiumässu-, kyndilmäsSO,-, lagha-, lif-, lysninga-, löghar-, mana-, maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKnadha-, miþ-, miþsumars-, morghon-, nyars-, oþins-, offer-, pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alma-, paska-, pingiz-, pingizdagha-, radhSTovu-, ridh-, rätta-, siumättings-, siäla-, siälamässu-, skirsla-, skär-, SOl-, STrids-, STämno-, sunno-, säter-, tima-, tis-, torgh-, torgs-, þings-, þors-, thörfaSTo-, utfaru-, utfärþa-, utgangs-, vigsla-, viku-, vinter-, vinters-, väþer-, ykil-dagher, samt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder-, lif-, lifs-, ve-, änkio-dagar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • dach SO 142, 158, 201.
 • dak LB 3: 187. -ar),
 • dagh vidh dagh , hvar dag. stormadho dagh vidh dagh (omni die) Ansg 233.
 • dagh fran dagh , dag från dag, med hvar dag. dagh fran dagh öktis the hälgha troo Bil 861. Bir 1: 17, 47.
 • daghom , med hvar dag. vid komp. vphögdes daghom mera hans rykte MB 2: 194. ib 218, 239, 302, 316. Su 5, 10, 31, 54, 69, 70, 78, 150, 181, 343, 353, 367. Lg 3: 239. - i dagh (idagh Di 36 ), i dag. i dagh skalt þu mz mik äta Bu 144. j tholkom dagh som j dagh är Bir 3: 154, 203. ij dagh om een manadh FL 1134. i dagh vm siu nättir MP 2: 59. " i dagh siu nattom (i dag för sju dygn sedan, i dag åtta dagar)" ib. " her til dagss (hittills)" FM 127 (1501). - annars dags, den andre dagen, följande dagen. annars dax arla com bartholomeus i talan mz kunugenom Bu 205. " annan dagx ther effter" Va 46. - sva dags, så dags. the spordho hona aat hwi hon var ey vidher kirkio sua dax som hon förra pläghadhe Bil 917.
 • dagha karl
 • dage )
 • dagha time ,
 • dags bref ,
 • dags färdh ,
 • dags ledh ,
 • dags lön ,
 • dags rand ,
 • dags stiärna ,
 • dags talan ,
 • dags tidh ,
 • dags värk ,
 • dags värke ,
 • dagsverke , på grund af skyldighet åliggande dagsarbete. for förslo oc daxwärke sculd VKR 37. Bir 5: 118. BSH 2: 116 (1400). SD NS 1: 597 (1406), 2: 219 (1409). GS 40, 41. Jfr lagha dagsvärke.
 • dagsvärke fullan ,
 • dagsvärkis gädda ,
 • dagsvärkis smör ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back