Dagher

Old Swedish Dictionary - dagher

Meaning of Old Swedish word "dagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dagher Old Swedish word can mean:

dagher
L.
dagher
1) dag, onSDaghen neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST effter sancti fransisci dagh, som war annen daghen sancti francisci dagh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 331 (1513). - (motsatt natt). ath han hanom hade aff röffuit iii!UEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (3 1/2) artuger om lywan dagen ib 3: 10 (1402). " hans SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe drengh war skynnet och röffuat pa oppenbara gathu om lywsa dagin" ib 250 (1495). - marghan dagh, mången dag, länge. Se SDw 2: 1207. marthin och j ware til hopa swa mangen godh dagh vmginges, sidan j hade hanom fädhernet edhert vplatit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 97 (1505).
dagher
3) dygn. " tha schal them samma tet gör henne (ɔ papegojan) vpsätia latha jnnan dach och dygn" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 340 (1488). her göSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaff karlsson. .. bödh her i rettin pa aar och dag i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadzsins göma gwll och silff ib 1: 135 (1477). wi förmärkiom och langlige befunnit haffvom att the tyske liggere her liggie år och dag (ɔ hela året igenom) settie oss tiden både her och i tyskland EKs handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.">Linkbiblh 1: 194 (1526; Brask). magnis person. .. skal koma til swars. .. om manedag viij (8) daga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 345 (1432). the i!UEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?c mark skulle han hanom giffue, swa lenge han hanom betalit hade siSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa pening, ena mark j hwaria viij daga (ɔ varje vecka) ib 4: 30 (1504).
dagher
4) tid. fordhom dagom, fordomSDags, förr i tiden. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenhus som anders gudmwndsson fordom dagom atthe ok besath SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 238 (1495). " rom war belaght fordhomdaghom aff siw hedhom konungom" Prosadikter (SJu vise mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST B) 206. - i fordhom daghom, ds. tha kom han a en wal gangande huar en SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridh hafde SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STandit j fordom dagom MP 4: 130. järtEKne som skeEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe langha j fordom dagom ib 157. ib 5: 54. alth som j fordom dagom warit haffuer j vareffrw gilleSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STugu tregardh vtan bygningh, swa schal thet än nw vare SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 90 (1505). - pl. livSDagar, åldrr; myndig ålder. tho ware the barn ok ouer magh ok ey swa (för swa) komen til thera dagha at the kundo än landom radha EK 207 (jfr R. Pipping, Kom. till Erikskr. s. 158). - af dagha taka, taga av daga, beröva (ngn) livet, dräpa. gud honom nade, om han thess werdoger är, som sigh sielff aff daga togh SJ 2: 222 (1493). - af daghum (aff daghnom Svartb 472 (1460)) lidhin, avliden, bortgången, nw epte thet ath the bodha are aff daghnom ledne och liggie badhejordadhe Svartb 472 (1460).
dagher
5) beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämd el. förelagd dag före vilken ngt skall ske; begränsad tidrymd inom vilken ngt skall ske, friSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. lagdhom wi them sex vikna dagh, at the skuldo. .. or:da koSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STre fulnadh göra SD NS 2: 766 (1414). " gaffs lana jerl och then man, som hanom j norrköpingh slogh, iij vechna dach ath forlicha thöm medh kemmenerana och mannen ther fore jnnan" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 140 (1494). " tha beEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDes tesse forscripne xij (12) men dag och tiidh til ath ransaka therom. tha wntto borgameSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STarene ok raadet viij (8( daga dagh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: l187 (1487). "
dagher
7) friSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST, anSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STånd, uppskov. " arwidh skulde hafdfua dag pa alth thet han hade medh honom köpslagat, til thes han kome heem igen fraa markanadenä" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 86 (1477). " SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STodho mans biörsson fföre sitiande retthen och begäredhe dagh aff olaff eleffson wppa then !UEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (1/2) läSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh coppar han olaffue skylliger äroc en !UEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? läSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST järn, wppa hulkin koper och järn fförneMPde olaff gaff honom dag til sancti johannis baptiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe dag näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STkomendess" SJ 2: 224 (1493). tha skal han haffwa dagh at liffwa än i dagh Prosadikter (SJu vise mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST) 158. lmäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STarin wardh gladh thz kesarins son fik dagh ib. 8) dager, dagsljus. trägardz SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STader skal wara öSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STantil slätter oc rumber för solopgangen skul loc thedan komber dagen oc alth fructsamliget regn Sex EKon tr 264. - Jfr apoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa-, ars-, far-, farängils-, faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo-, fiärdhe-, for-, forbudhälghona-, fordärvilsa-, fore-, frea-, frids-, frimarknadha-, fyrme-, fyrre-, fämte-, gang-, gar-, hedhers-, hindra-, hvar-, hälgha kors-, hälghe-, hälghona mässo-, hälghudagha-, höghtidhis-, imber-, iula-, iäm-, kapitels-, kirkiomässo-, kirkmässo-, kyndilmässo-, laghthings-, lifs-, luku-, löghar-, mana-, marknads-, mat-, midh-, nyars-, odhins-, offer-, paska-, piniz-, pingizdagha-, radhSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STovu-, rät-, rätta-, rättara-, röSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SThughne-, siäla-, skär-, somar-, sotta skodhilse-, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämno-, sunno-, sykn-, tis-, tiughunde-, torgh-, things-, thridhi-, thräfaldoghets-, thrättande-, untfäghnilsa-, upfärdhis-, utfärdha-, valborgha mässo-, var-, varfru-, vinter-dagher, samt liva-, ve-daghar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • dagha karl
 • dage- )
 • *dagha lön ,
 • *dags byrdhe ,
 • dags födha ,
 • *dögsfödho värdhe ,
 • *dags gamal ,
 • *dags karl
 • dags ledh ,
 • dags lön ,
 • dags stiärna ,
 • dags stund ,
 • *dags thiuver ,
 • *dagsvärkare ,
 • dags värke ,
 • *dagsvärkeman ,
 • *dagsvärkeök ,
 • *dagsvärkis folk
 • *dagsvärkis karl
 • -kaar )
 • *dagsvärkis man ,
 • *dagsvärks karl ,
 • *dagsvärks man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back