Daghland

Old Swedish Dictionary - daghland

Meaning of Old Swedish word "daghland" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

daghland
åker som ligger mot dagen, d. v. s. sluttar mot öster (el. söder)? - dat. plur. daghlandom, adv.? på öster- el. södersluttningen (framför)? til skädhwi liggia 2 mal, som ärw thwe aakra daghlandom (möjl. för a daghlandom) for the stora flaateno i bondetorpe ligger VKJ 270 (1447).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back