Daghthingia

Old Swedish Dictionary - daghthingia

Meaning of Old Swedish word "daghthingia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

daghthingia
underhandling. " ena dechtinghia mz them halla" RK 2: 2542. BSH 5: 6 (1504) , 26 (1504). - öfverenskommelse. moth the breff och däctinger wore käre medbröder aff fördhe HSH 19: 70 (1505). BSH 5: 177 (1507). - fördrag, fred, stillestånd, dagtingan. the dechtingia han hafde töm jätt RK 2: 1882. ib 1884, 6256, 6620, 8135, 8848, s. 344. calmarna dädinge och recess BSH 4: 231 (1497). at i skole med dechtingiom antwardes i danska manna hender ib 5: 261 (1508).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dechtingia.
  • dägtinga BSH 5: 6 (1504).
  • degtinga RK 2: 8848.
  • dactinge BSH 5: 26 (1504).
  • dägtinge RK 2: 6256 ;
  • -er BSH 5: 177 (1507).
  • degtinge RK 2: 8135.
  • däctinge: -er HSH 19: 70 (1505).
  • dädinge BSH 4: 231 (1497)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛏᚼᛁᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back