Daghvärke

Old Swedish Dictionary - daghvärke

Meaning of Old Swedish word "daghvärke" (or daghværke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

daghvärke (daghværke)
dagsverke. " jacob skalm dabit ij daguerke" Skotteb 88 (1462-63). ib 101 (1462-63).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so daghvärke may have also been written as daghværke

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᚠᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back