Däkin

Old Swedish Dictionary - däkin

Meaning of Old Swedish word "däkin" (or dækin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

däkin (dækin)
dekan i ett domkapitel. meth herra niclisse birgerssoni däkine i strenginäsi SD NS 1: 8 (1401). " herra niclis birgirsson dyäkin" ib 24 (1401). ib 501 (1405), 502 (1405) o. s. v. däkin ii linc[öping] BSH 5: 93 (1506). her däkin mattes RK 3: 3673. " for däkenen oc andra caneka" Lg 3: 385.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so däkin may have also been written as dækin

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dyäkin )
  • däkina döme
  • dechenedöme )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back