Dal

Old Swedish Dictionary - dal

Meaning of Old Swedish word "dal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dal
dAl. "þät var kastat diupt i en dAl" Bu 129. ib 14. MB 1: 177. Fr 1522. " ower bergh oc ower dAla" Al 9038. - (dAl för del RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 254). - i ortnamn. brunztiærns dAl (SD 3: 146 (1313, gammAl afskr.). för än the komo bort til dAll (DAl, DAlsland) RK 1: 2365. " herazhofdinghe jwir dAla (DAlarne)" RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1:38 (1372). magnus änbernason häradzhybdinge j dAlum ib 39 (1373). - JFr rör-, tara-dAl.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dall MB 1: 177 ; Fr 1522 ; RK 1: 2365. dat. sing. dal Bu 14. -ar),
  • dala baner ,
  • dalakarl
  • -kar )
  • dala skot ,
  • dala sokn
  • dalasoken )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back