Däl

Old Swedish Dictionary - däl

Meaning of Old Swedish word "däl" (or dæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

däl Old Swedish word can mean:

däl (dæl)
1) lätt att hafva att göra med el. att umgås med, otvungen, förtrolig. - n. adv. förtroligt. hwat däält oc hemolt the hafdho vmga mz honom Bo 84.
däl (dæl)
2) trofast? förträfflig? hwar war tha hans dala (en afskrift, som legat till grund för andra upplagor har döla, se Hadorphs uppl. s. 195, Script. rer. Suec. I. 2: 69) sinna han loth sin herra slot swa brinna RK 2: 1044.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so däl may have also been written as dæl

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dääl.
  • döl.
  • dal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back