Dälrermynd

Old Swedish Dictionary - dälrermynd

Meaning of Old Swedish word "dälrermynd" (or dælrermynd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dälrermynd (dælrermynd)
. 373 (1462; Kämn)), n? kläde från Dendermonde (i Flandern). xij mark for et stcke delremynd Skotteb 367 (1461 ; Kämn). ij alna delremynd for x öre ib 373 (1462 ; Kämn). Jfr däldermyndisker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dälrermynd may have also been written as dælrermynd

Alternative forms or notes:
  • delrer- Skotteb 367 (1461 ; Kämn)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛚᚱᚽᚱᛘᛦᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back