Damb

Old Swedish Dictionary - damb

Meaning of Old Swedish word "damb" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

damb
? ånga. i damb och wädir LB 7: 73. " en röök ther opp i hymmelin stod aff daåmb oc hetha och mannablod" RK 1: (yngre red. af LRK) s. 264. " fweth och dåm i wäderett stod ib 3: (sista forts.) 4831. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • daåmb.
  • dåm )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᛘᛒ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back