Danz

Old Swedish Dictionary - danz

Meaning of Old Swedish word "danz" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

danz
dans. " naar danzsen gaangher i rijngh och wändher sijk om kringh han som forre war opta händher thz han äpther faar" RK 3: 3010. - Jfr qvinnodanz.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back