Danz

Old Swedish Dictionary - danz

Meaning of Old Swedish word "danz" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

danz
dans. " burdho the en danz mz hänne" Bil 866 (dansen beskrifves ss förenad med sjungandet af en visa). aff them danzenom oc aff the wisonne vendo the ey atir j eet hel aar vm kring ib. ib 610, 806, 878, 879. KL 101. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 83. MP 1: 90. GO 65. " gaar thu j dans see hukkun thu ij hand takir" ib 683. " man fan ther badhe bohordh ok danz" Iv 1559. KLemming. 1862.">Al 10054. RK 1: 449, 1168, 1276, 3448, 2: 5175. iomfrwr som. .. drogho danser MB 2: 108. " nar j seen iomfrwnor aff sylo wt ledha danzar äpther theris sidhwänio (ad duendos choros ex more procedere)" ib 140. - Bildl. ij latin fara idhar danz KLemming. 1862.">Al 1338. " görom til pukans hKLemming. 1862.">Aldh en danz (ett anfKLemming. 1862.">All)" RK 2: 3981.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dandz.
  • dans GO 683 ;
  • -er MB 2: 108. -ar. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back