Dare

Old Swedish Dictionary - dare

Meaning of Old Swedish word "dare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dare
dåre. "si quis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alium appellauerit. .. dara" SD 2: 264 (1298? gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). þu luka sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alogha dara Bu 21. diäwls dare ib 30. " j ärin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alne daare" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6723. " thz thykkir mik wara daara ordh" ib 7009. Bu 27, 187. STenianus. Se Lg.">Bil 251. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (145, 64). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 112. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 399. STephens. 1849.">Iv 1625. STrand. 1853.">Fr 987. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7212. " han är een dare til tholkit" ST 308. " var ey swa dare at thu troe at iak skuli neka chriSTo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 374. hon drogh thän visa til dara STenianus. Se Lg.">Bil 212. - göra dara af, göra narr af. giordho leek oc dara aff honom ST 58. ib 76, 77, 308, 455. JSTrand. 1853.">Fr dar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • daare )
  • dara gärdh
  • daara- )
  • dara klädhe ,
  • dara lekan?
  • daara lekon )
  • dara spil
  • darespel )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back