Därla

Old Swedish Dictionary - därla

Meaning of Old Swedish word "därla" (or dærla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

därla (dærla)
till äfventyrs, möjligen. ther aff matte därla wardha affgudha MB 1: (Cod. B) 490. " gudh forbödh os at äta aff thässo trä, ther til at wi skulom ey därla (Cod. A warla 144) dö" ib 538. ib 532, 533, 534 (på två ställen), 535 (på tre ställen), 543, 545, 548, 550 (på motsvarande ställen har Cod. A diärware 48; näplika 59; tildirwas 71; tildirwis 75; wanlika 88, 89; intet ersättande ord 91, 222; swa 160; warla 182; ma wäl ske 245; tydligen har den som skrifvit Cod. A, åtminstone till en början, ej rätt förstått ordet, hvarför han dels öfverhoppat det, dels oriktigt återgifvit det; riktigt synes han dock hafva uppfattat det s. 88, 89, 245; för öfrigt, enl. uppgift MB 1: 568, " i Cod. B af detta verk alltid därla, dörla för wanlika i Cod. A). Jfr diärflika och görla. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so därla may have also been written as dærla

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dörla MB 1: (Cod. B) 535. dorla ib 533),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚱᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back