Darlika

Old Swedish Dictionary - darlika

Meaning of Old Swedish word "darlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

darlika
dåraktigt. Bu 29. Bo 195. Gr 305. MB 1: 396. Di 5, 116. RK 3: 1187.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • darleka Bu 29. " daarligha Rk 3: 1187. darliga" Di 116.
  • darlighe ib 5),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back