Därva

Old Swedish Dictionary - därva

Meaning of Old Swedish word "därva" (or dærva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

därva (dærva)
fördärva. " komber storm. .. och thet gotzeth j skipeno är aather, förgars, äller därffwas" PMSkr 60. - döda. wm morghonnin lot han taka sin son aff mörkä siwone ok let han lädha til at darwas Prosadikter (Sju vise mäst B) 181. - Jfr fordärva.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so därva may have also been written as dærva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • darwa: -s Prosadikter 181 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back