Därva

Old Swedish Dictionary - därva

Meaning of Old Swedish word "därva" (or dærva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

därva (dærva)
förderfva. " offgirugh hogh därfwar marghin man" Al 2970. RK 2: 8570. " iak darffuade ther sa mongen man" ib 3:(till.om Chr. II red. B) 6205. Jfr fordärva.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so därva may have also been written as dærva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • darffua. -ar -adhe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back