Deghia

Old Swedish Dictionary - deghia

Meaning of Old Swedish word "deghia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

deghia
deja, kvinna som har överinseendet öäver de kvinnliga sysslorna. wordo borgameSTerne, raadet saa eens, ath joan i swanaby och hans huSTrv skulo aname nyclane i sancte öryans gaard; han skal bliffua en forSTandare i gaarden ok hon en degia STb 1: 109 (1477). Jfr miolka-, präSTa-, siänga-deghia.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back