Del

Old Swedish Dictionary - del

Meaning of Old Swedish word "del" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

del
del. " clima. .. fyra dela i verdhene som är östher vester nör södhe" GU C 20 s. 117. " alla fyra wärdhlinna dela" Mecht 21. - del, stycke. eppa thät han skulde koma sin aker allan wthi en deel Uppl Lagmansdomb 32 (1490). - ok sigher paulus, nar thz kombir som fwlkomplikit är, tha skla thz wttömas som widher nakon syndhirlikin deel är (quod ex parte est) Sp V 230. nar thz kombir som fulbordokt är, ok thz görs tompt som eendels ällir aff dele är (ex parte) ib 495. Jfr 1 Kor. 13: 9-10 (Bib. 1917) Ty vår kunskap är ett styckverk. . .; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk. 2) andel, lott. thu gafft oss thinna äwinnelikhtetz looth ok del (tue eterniatis participium contulisti) Sp V 479. 4) part (i rättegång). badha delana komo for oss sama dagh i sancti cristofori hws i calmarna oc satto thera saak oc blifuo widher oss for fulmäkotgha skedhismän wm all skälning Rydberg Tr 3: 161 (1436). - sida. nar människian är stadh mith i mällan diäffwllin ok ena onda människio, til hwilkin delin (parti) hon luthar, wndhir thäns härradöme bliffwer hon Sp V 431. 6) sak, ting. haffwer han hafft siig her eij annars an erliga oc skäliga oc inghen del brwkat, ther eder orden äre til straff Annerstedt Ups Univ hist Bih 1: 8 (1509, nyare avskr.). HSH 13: 44 (1524, Brask). oc wet iac ingen then deel then eder nade kan bättre förwärffue. .. än at eder nade hielper til endrekt i then helge christelige troo oc kyrkia ib 47 (1524, Brask). " oc giöres eder intet behof hafwa nogen umsorg för nogen then deel wi haffue snakket tillsammens" ib 103 (1524, Brask). " kenne GUd wi akte ingen deel lskaffe med eder uthen then good är oc till vilie wenskap oc bestand kunne drage" ib 15: 25 (1526, Brask). 7) gods, saker. giort hinder pa nogen del som thenne for:de iogan brwn tilhörer HSH 17: 71 (1523, Brask). - (tha kom henne i hugh sin deell (för feell?) och bristilse, oc sagdhe til härran ihesjum eya huru fatigh oc fwll brudh jak är (tunc illa suæ paupertatis memor effecta, dixit. . .) Mecht 264 ). Jfr an-, arf-, arfs-, arv-, attunde-, barna-, brodhor-, bytis-, ens-, fiärdha-, for-, framan-, fädhernis-, fäm-, GUds-, half-, halva-, hitto-, hovudh-, hus-, iordha-, ivir-, köpe-, lands-, manz-, mere-, midhal-, midhio-, mur-, mödhernis-, nidher-, pumpa-, siätte-, skogh-, skogha-, sma-, somar-, systkina-, systor-, tionde-, tomta-, två-, thridhia-, thridhiungs-, thrä-, ägho-, äptra-, ärve-del, samt brödhradelar, ävensom en-, mästa-dels.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • deel.
  • deil SD NS 3: 70 (1415)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Annerstedt Ups Univ hist Bih 1
Upsala Universitets historia. Bihang I. Handlingar 1477--1654. Utg. af Claes Annerstedt. 1877.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back