Del

Old Swedish Dictionary - del

Meaning of Old Swedish word "del" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

del Old Swedish word can mean:

del
L.
del
1) del. " Alt þät guþ gaf þöm at ägha skipto þe þrem lutum ok skipaþo een delen tel guz mönstar ok þänist annan fatöko folke þriþia sik ok sinom Boskap" Bu 3. " hans rike skAl skiptas j Flere dela" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 313. " actiua vita skiptis ij twa dele" Bo 142. " scriptin skiptir nattena ij fyra dele" ib 100. " stodh ther a sinom bönom thre delena af nattinne" ib. " i fiärdha delenom a nattinne" ib 105. skipit hawir thre dele RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187. " skipsins midhAldel är längre än andre delane" ib. " sAldho the fädherne ok mödherne ok gafuo mästadel fatekom" Bil 433. engen j staden wiste for än inne woro mestedeel (största delen, de Fleste) RK 2: 7624. " hafþe komit mästa del af asia tel cristendoms" Bu 154. ib 99. Bil 236. " vilte digran del af folkeno" Bu 155. Bil 87. " skar een deel aff hans haar" Fl 1866. DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3800. Fr 1304. een deel (näml. af sin egendom) for värlzins ära thordhe han väl fortäre ib 3105. " väntbraþena ok ät þän del nu är stektar" Bu 416. " saman hänta. .. fäMPta deel aff Allom awaxt" MB 1: 238. " tiunde deel aff Allom konungx ingiäldom" Bil 567. " gifwa mik tionda delin af siono äruodhe" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 191. ib 192. " for een fämta deell i ramstadhum" SD NS 1: 481 (1405). - ack. aBS. till. .. del. thz faar jak ey sakt en tusende dell RK 1: 1890. " hiolt dighran del warom herra kost" Bil 263. " Flere wara, ther digher deel hwilas i for:da lönköpungx domchirchio, foräldra oc wardhnadz sielum" SD NS 2: 134 (1409). - mästa del, till största delen. till det mesta. hon (stugan) war mästa deel rutin och fordarfwat ib 1: 37 (1401). som mästadel waro jomFrur Bil 683. RK 1: 4254, 2: 450. - mästa delin, nästan. som handa mällan haffdhe mästa delin (mästan) Alla städher MB 2: 309. RK 2: 7464. - en del, till en del, delvis. selde han klädhit ok mz wärdeno kläde han sik en deel siälfuan, ok en del gaff han fatöko folke Bil 650. " min snille ma endel takas ok vndhirstas än Aldre fullelika" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 55. ib 2: 206, 3: 11, 97. DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3652. RK 1: 4361. Al 9617. - en god del, till en god del, mycket, ganska. een dell war tha hertoganna häMPt RK 1: 4396. man giordhe een deel hwath iak badh Fr 2150. en del fäghin Bil 270.
del
2) andel, lott. " hanns deell i een quarn" BtFH 1: 79 (1485). " nu kan then by ödhe liggia, som Flere äre ägande vti, wil tha en byggia oc aweRKa sin deel" GS 58 (1474).
del
3) del, det som tillkommer någon. faderen fik them beskeden deel RK 1: 230. then kätilin i heluite weller han er hedna manna deel ib 338.
del
4) del. " parti. mykit folk vardh slaghit pa badha sidhor, oc engindelen kunde thäs häller vinna Ang 233. - part. at öhan hafuie the for:da trättona förra atskilt mellom badha delana" DD 1: 95 (1442, afskr.). - sida. hwi hAlten j i twa dela (in duas partes) MP 1: 18. " är thy synden en dels vppa edhan dell ällir vppa idhra wäghna" MB 2: 140.
del
5) parti, sak. vardhe vars herra ihesu deel swa manlica Bo 153.
del
6) sak, ting, stycke. om naagher ärinde och serdelis om then del, ath han maathe niutha sine arfFMedel BSH 5: 120 (1506). " holla then dell the haffwe jder loffwadh" FM 680 (1517).
del
7) gods, saker. thet största skip for gigz med folk, bysser och wärije, och All then del, ther pa war BSH 5: 96 (1506). " at i vele skicke oss c (100) karle oc then deell vi kunne forsware oss med" ib 150 (1507). om sAlth, hwmlble och annen dell. som behoff giörs ib 121 (1506). - JFr an-, arf-, attunde-, bak-, brodhor-, byrdha-, fiärdha-, for-, gruvo-, hAlf-, hiärta-, hytto-, iordh-, manz-, midhAl-, skoGS-, systor-, tva-, täkta-, ägho-, ärfdha-del samt en-, mästadels, äfvensom luter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dell.
  • deel. däl: dälin SD NS 2: 49 (1408). -ir. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back