Dela

Old Swedish Dictionary - dela

Meaning of Old Swedish word "dela" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dela Old Swedish word can mean:

dela
L.
dela
1) dela. " deladhe älla skipte landeth j blandh xij israels släkther" MB 2: 3. ib 11, 47, 101. " waar Alder Allan eens deela (lefva lika länge)" Al 6150. " deele med her niels clausSOn om (meddela) the tidendher" BSH 4: 280 (1501). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 7: 96 (1513) , 97 (1 513). " delendes sijne GOde rad met hänne" ib 91 (1511). " eder GOde radh delendes med oss" BSH 5: 245 (1507). " edhers nadis GOde raadh delendis om tesse articlar" HSH 19: 122 (1506).
dela
2) tilldela. " hwar är diäruast vm deldan luth (porcio cuique rata fit tucius appropriata)" GO 737.
dela
3) utstaka? epter thy ath en häradz syn ok landz syn delt. gildat ok sworit haffdo thesse raa fasta SD NS 2: 251 (1410, gammAl afskr.).
dela
4) döma. " Borghamästarane oc radhit. .. deeldo fornempda breff widh fulla makt oc war manGOm sinom til forene dömpt widh fulla makt" Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 94 (1439). - (?) med en ret hollender, huilchen edert egiid breff deldhe till at bythe och parta BSH 5: 533 (1513).
dela
5) göra tvistig, tvista om. med ack. sculde Al värulden dela eet mAl Bu 507. " mädhan ij hafuin rät at dela (hafven att tvista om hvilket SOm är rätt, hafven en rättstvist)" Iv 3941.
dela
6) intr. " tvista, träta. med um för att beteckna det hvarom, och viþ el. maþ den med hvilken det tvistas. en cristin klärkir. .. delde vidh en hedhin dan vm thera gudha" Bil 762. " dele ta slächt wider slekt" KS 11 (26, 11). MB 1: 371. " delde. .. mäþ diäulenom" Bu 171. GO 487. SO 79. LfK 207. " vm jak skulle dela mz thik vm rätuisan dom (justo judicio contenderem tecum)" Bir 2: 236. prästren ok hon wrþo vm siþe vuini ok deldo Bu 30. ib 170. Bo 12, 41. MB 1: 280, 335, 336, 485. Bir 3: 160, 170. dela oc thretta VKR 28. Iv 1603. Ber 48, 59. at genköka älla dela j nakre sak ib 60. tAlar, delar oc ropar LfK 144. - Jfr ater-, fran-, ur-, utdela samt viþer delas.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back