Delaktogher

Old Swedish Dictionary - delaktogher

Meaning of Old Swedish word "delaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

delaktogher
1) delaktig (av el. li). med gen. el. i dess ställe ack. at jak wardhe (dela[k]ttogh thinna hälga manna forskullan SvB 172 (omkr. 1500). med prep. af änglande skullo deelaktoghe wardha aff guddompsen äro JMÖ 50. hauer thu. .. giorht mik deelactogha aff jhesu christi bitherligha döödh, ärofulla vpstandhelse ok vndhersama vppfärdh SkrtUppb 375. j trogne män. .. som delaktoga ärän aff then oräth oc thz onda meg oc ede offwerganget är Troj 41. - med prep. i. them kalladhe han til sinna tro, them görandis deelaktogha i hymerikis äro JMÖ 25. wil hon wardha dealktogh j lönomen ok hedhrenom, smake nw foreath stridhinna dygdh SpV 215. 2) gemensam. göra deaktogt, göra (ngt) till gemensam egendom, dela (ngt med ngn), dela med sig (av ngt åt ngn). med ack. och dat. fadhrin j himerike mote takandis sinom son mz wärdogasta hedher oc sagde til honom see iak giffwer tik alla kräselikhetz ympnoghet hulka thu swa som ather liffdhe nidherfarandis j wärldinna wtläge at thu mz fullasta mak them skipt oc deelactogha göri owerflögdhelikast allom siälom som thu nw mz tik wpfördhe (ecce do tibi omnium affiuentiam deliciarum quas in exilium mundi descendens quasi reliquisti, cum plenissima potestate communciandi eas affhuentissime omnibus animabus quas modo tecum præsentasti) Mecht 95. - Jfr odelaktogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᛚᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back