Delaktogher

Old Swedish Dictionary - delaktogher

Meaning of Old Swedish word "delaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

delaktogher
delaktig. " at han thäs bäther deelaktogher wardher klärkannas böner" Lg 3: 67. " om thet salpether, frw margreta hawer, flyr saa wii blifwe delafftige ther aff" BSH 5: 179 (1507). " gör mik deel aktoghan mz allom them tik rädas" VNB 15. Jfr odelaktogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • deel-.
  • -afftig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᛚᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back