Delaktoghet

Old Swedish Dictionary - delaktoghet

Meaning of Old Swedish word "delaktoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

delaktoghet
1) delaktighet (av el. i ). med gen. thin hoghir, näktar ällir affröwadhir aff thäs hälgha anda delaktoghet, om thu wndhirgiffwin thinne skörhet thina indra krafftha SpV 41. - med prep. af. skal jak giffwa honom frwcth ok delacatoghet aff allom minom plaghom pinom ok ärffwodhe som jak haffwer lidhit for människionna atherlösn Mecht 84. med thyna hielp haffua wy delactughet aff lifsens fruct SvT 18. - med prep. i. wm han haffwer jnga del.aktoghet j the ärandeno vm hwilkit han withnar PMSkr 74. 2) gemenskap, förbindelse. beröring (med). hwat dealktoghet (participatio) haffwer rätuisan mz orätuisonne SpV 363. - Jfr böndelaktoghet.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᛚᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back