Denar

Old Swedish Dictionary - denar

Meaning of Old Swedish word "denar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

denar
ordet i pl. använt i stället för pänningar för att ange att ett belopp erlägges i myntade penningar. Jfr SAB D 866, anm. 2. huilken tompt oc gardh anamedh för:de menart oc hans dotter kaderin för theris andell oc xxxiij marker denarer ther til Svartb 559 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back