Deninger

Old Swedish Dictionary - deninger

Meaning of Old Swedish word "deninger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

deninger
ett slags mynt, säkert = pänninger, hvilket ord sannolikt åsyftas med det tecknade d (d. v. s. denarius), som i de tryckta texterna återgifvits med deninger eller en form af detta ord. c mark deninger FM 147 (1503). Jᴹ (1000) mark d. (eninger) ib 484 (1510). " man skal ecke foo j tunno öl for d(eninger)" ib 439 (1509). ib 294 (1506), 317 (1507), 602 (1513), 603. dömdes länzmannen sin dening igen BtFH 1: 135 (1506). " swa monge deninger som longh kniffuen är wärt" ib 138 (1507). ib151 (1507), 202 (1509), 209 (1506), 213 (1507) o. s. v. Jfr xxviij marker denariorum SD NS 2: 574 (1412).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᚿᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back