Dia

Old Swedish Dictionary - dia

Meaning of Old Swedish word "dia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dia
di. mine spina. .. hulka thu didhe Gr 287. Bir 3: 74. Lg.">Bil 426. en ammo dya MD (S) 242. " sina modher at di" Al 1362. thu ma än wäl di thina modher miölk ib 1230. - abs. han wil ey di MB 1: 278. " wilde barnet ikke dia" Lg 3: 22. hon war affwandh at dya ib 3. MB 114. Lg.">Bil 574.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dya MB 1: 114 ; Lg 3: 3 ; MD (S) 242. di. dighia?: dighdhe Lg 1026.
  • -dhe) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back