Dia

Old Swedish Dictionary - dia

Meaning of Old Swedish word "dia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dia
dia. när lambith är föth tarffwas thet wpresas oc läras til ath dij modher myökena oc spenan PMSkr 238. ib 660 (senare avskr.). nw dir hon iomfrunna miölk Skrt Uppb 47. mädh hänna söne dia aff hänna spinom ib 53. fira manadha skwla lamben dij PMSkr 216. Jfr följ. ord.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back