Diäkn

Old Swedish Dictionary - diäkn

Meaning of Old Swedish word "diäkn" (or diækn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diäkn Old Swedish word can mean:

diäkn (diækn)
L.
diäkn (diækn)
1) diakon, andlig af lägre grad (närmast under presbyter). sa hon präst klädan ok diäkn ok Subdiäkn Lg.">Bu 11. " hänne syntes som christus var sialuar prästren ok laurencius ok vincencius diaknane" ib. " prästom ok diaknom" ib 398. Lg.">Bil 379. Lg 3: 569. - om Leviterna hvilka ss presterna underordnade tjenstgjorde vid den Israelitiska gudstjensten. skipadhe aaron til biskop, oc hans sönir äpter han oc alla leui släkt til presta oc diäkna MB 1: 343. - ss tilnamn. coniugi hemmingi dyakn SD 2: 110 (1292). haquiono dyækn ib 559 (1309). " svoni diakn" ib 3: 287 (1316). " niclis diekn oc lindorm jenisson Suenä" BSH 2: 39 (1396). thomas dekn ib 38. raguald diekn ib. " magnus dyäken" SD NS 1: 44 (1401).
diäkn (diækn)
2) djäkne, skolyngling, studerande, lärjunge (detta bruk af ordet förklaras deraf att vid gudstjensten diakonernas göromål ofta förrättades af skolynglingar). nar barnet war vij ara gammalt tha lät han thz komma til skola, än barnet haffde haart näme, oc lärdhe illa, för huilkit andhra diäkna giordho offta spee oc leek aff honom Lg 663. " ath the djäckner i arboge motthe gaa effter gudz almwssä i närickä" BSH 5: 111 (1506). FH 1: 61 (1485, gammal afskr.). 62. Bir 1: 100. " gudh vtualde israels folk swa som diäkna at lära thom ok pröua" ib 3: 451. " aldra handa konstanna oc lärdomara (för -na) doctores mästara oc otalika theras diäkna oc discipuli" Su 223. Lg 3: 713, 714 (flere af de anf. ställena kunna föras till diäkne). - Jfr kor-, mässo-, Sub-, ärkediäkn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diäkn may have also been written as diækn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • diakn.
  • dyäken.
  • däkn: -en Lg 3: 714.
  • deghn: -om ib 569 ;
  • -a LfK 216.
  • diengn: -arne FH 1: 61 (1489, gammal afskr.); 62. -ar),
  • diäkna almosa
  • diengne almoss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back