Diäkn

Old Swedish Dictionary - diäkn

Meaning of Old Swedish word "diäkn" (or diækn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diäkn Old Swedish word can mean:

diäkn (diækn)
L.
diäkn (diækn)
1) eg. diakon, andlig av läge gad; person som idkat studier, boklärd, särsk. skrivare (t. ex. hos domhavande). Se Styffe, BSH 1: LXXXIX, Sdw 2: 1208, Schück, Sv. stadsväs. 308. tha warth then diäkin (ɔ en scriffuare som tiänte enom riddare) rädder MP 4: 3232. ss tillnamn. thomans dyank Vm Fornm Årskr 3: 88 (1371). Skotteb 7 (1460-61) etc. 2) djäkne, skolyngling, studerande, lärjunge. i. .. staden mängdeborgh var een degn vdo aat naMPne hafuandes swa hart näme at ä thes mere han slagin vart aff synom tyktärom thes myndre han lärde J Buddes b 147. " discipulus som är deghnen spör ok mestären swarar Sv Kyrkobr 121, 122. - Jfr kapel-, kapella-, kor-, mässo-, skola-, ärke-diäkn(e), ävensom gardiäkn(e). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diäkn may have also been written as diækn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dyank Vm Fornm Årsskr 3: 88 (1371)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back