Diärfhet

Old Swedish Dictionary - diärfhet

Meaning of Old Swedish word "diärfhet" (or diærfhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diärfhet (diærfhet)
djärvhet, oförskräckhet, mod. " diärffheth til ath rädhas ey före saarom" PMSkr 123. (manlig) djärvhet, dristighet, virilitet. (den på angivet sätt kastrerade kalven) bliffwer sidhan altid widher sina diäffheth PMSkr 237. - djärvhet, dristighet, tilltagsenhet, djärv och fräck avsikt. konw ng thoas. .. hwlken hiit kommen är j en jlskafwld diärffhet ath foröda wan stad Troj 156.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diärfhet may have also been written as diærfhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚱᚠᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back