Diärflika

Old Swedish Dictionary - diärflika

Meaning of Old Swedish word "diärflika" (or diærflika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diärflika (diærflika)
djärft, dristigt, frimodigt. " þe Buþu sik diäruleka undi dom" Bu 170. han badh them diärflika til hugga Bil 462. ib 534. KS 84 (207, 92). MB 1: 248. KL 53. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 65, 93. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 108, 194, 2: 5, 21, 4: 71. Li 8, 11, 217. - (diärfflica för därla? ma diärfflika (Cod. B görla 532) nakrom manne synas, at hwar thera weet annars wilia oc hugh MB 1: 54 .) - Jfr dirflika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diärflika may have also been written as diærflika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • diäruleka.
  • diärfwelica Bir 2:. dierffligha Di 11.
  • diarffuelige ib 8.
  • dyärfueligha ib 217),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚱᚠᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back