Diävul

Old Swedish Dictionary - diävul

Meaning of Old Swedish word "diävul" (or diævul) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diävul (diævul)
djäful, menniskornas anklagare hos Gud och frestare, det andeväsende som utgör det ondas princip. hui þorf þu viþ Diäuul styrgias Lg.">Bu 13. ful prästar Diäwls dare ib 30. " en iuþa Diäwls anLg.">Buþ tok han þär tel. at han mate sin heþar ok vald atar vinna" ib 29. " Diwlin (hostis antiquus) avundaþes hanom" ib 143. " Diäwlin välte up sion af grunnom (a dyaBolo mare concitatur)" ib 137. " varþ Diauulin sua rikar. at biscopen gaf sin hugh af sinnom" ib 144. foor Diäwlini then orm, som han far stundom i syndogha män MB 1: 160. " frestarin som är Diäfwllin gik at honom" Bo 48. " Diäfwllin frestadhe han" ib 49. hon thänkte at dräpa sik siälwa aff Diäfwlsens inskiutilsom Kl 61. hafar DiafulDin giort þe ra (för þera) hiärta brännande Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 181. aff syndom, som göra mannin Diäwlsins thräll MB 1: 69. han grep drakan gaMBla ormen som är Diäfwllen oc sathanas MB 2: 364. " som aff dyäffwolen befangen war" Lg 3: 353. " han thänkte thz vara Diäfwlin själff" Iv 681. - djäful, demon, ond ande. han saghþe. .. sik vara Diäwl (demon) ok eighman ok þit sändan a luciferi vägna Lg.">Bu 8. " ängen Diuul skal Diruaz tel coma þän tima for þin öghon" ib 13. hanom teþes þär en dyawl fram koma ok pröua hans sial vara sina ib 20. " en salogh kona þolde myckla nöþ ok möþo af enom Diäfle lib 23. j þem afguþa stoke Boþe en Diäwl" ib 203. " fik see at en Diäfwl j blamanna like drogh han fra bönum" Lg.">Bil 695. " lowas them Diäflenom aldre sidhan at fresta nakan man til the samu synd" MB 1: 53. " Diäfuala (dæmones) roþo þär fram i manna ham" Lg.">Bu 22. " koma jämsköt Diäfla j hunda hami" Lg.">Bil 103. siax Diafla (dæmones) lagho viþ almanna väghen Lg.">Bu 136. " iþre guþa äru ängte vtan Diäfla" ib 138. Diäfla öpte ther wt aff thera manna munne som the jnnan qualdu Lg.">Bil 238. - ss skymford. tw Diefuill Di 195. - i svordom el. hvardagligt uttryck. thee scolo faa eth M (100) Diwell BSH 5: 185 (1507). the skulo fa eth Mᶜ (100,000) dyffwil ib 273 (1508). dänen, jwthen, tysken och dyäkelen rädes alla dalasoken ib. - Jfr afguþa-, hälvitis-Diävul.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diävul may have also been written as diævul

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • diauul.
 • dyawl.
 • diäwl.
 • dyäffwol.
 • dyfwll: -in Bil 850.
 • dieffuill.
 • diäffwld LfK 200.
 • dyäkel: -en BSH 5: 273 (1508).
 • dyffwil.
 • diwell.
 • dievulin Bu 29.
 • diauulin.
 • diäfwlin. diäfwllin. diafuldin Bir 4: (Art) 181. diäwlin. dat. sing. diäfle.
 • diävelenom Bu 29. diäflenom ib; Bo 49.
 • diäflar.
 • diaflar.
 • diäfular: -a Bu 22),
 • diäffla dyrk ,
 • diäfla dyrkan ,
 • diäfla frestilse ,
 • diäfla fulder ,
 • diäfla härskap ,
 • diäfla höfdhingi
 • -hyfdhinge: -ans MP 2: 60),
 • diäfla kyn
 • -kön )
 • diäfla moghe ,
 • diäfla sin ,
 • diäfla skari
 • skäri Pa 16 ),
 • diäfla son ,
 • diäfla stim
 • -stym )
 • diäfla villa ,
 • diävuls fulder ,
 • diävuls fund ,
 • diävulshet
 • -heet )
 • diävuls krapter ,
 • diävuls kyn
 • -kön )
 • diävuls kärling ,
 • diävulslika
 • dyäwls- )
 • diävulslier
 • -likin.
 • -ligh : -lighe MB 2: 132.
 • diawlslikin.
 • dyäuilsliker )
 • diävuls man ,
 • diävuls son ,
 • diävuls tunga ,
 • diävuls ungi ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚠᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back