Diävulskap

Old Swedish Dictionary - diävulskap

Meaning of Old Swedish word "diävulskap" (or diævulskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

diävulskap Old Swedish word can mean:

diävulskap (diævulskap)
L.
diävulskap (diævulskap)
1) koll. " djäFlar, hop af djäFlar. bortälte thädhan Alt diäwlskapit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 307. ib 275. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 315. ST 250. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 232, 255. - djäful? FrälST af fäm diäfwlskap STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 343. " thu hauir diäfwlscap (dæmonium)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 103. ib 107. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12. - JFr middags diävulskap.
diävulskap (diævulskap)
2) djäfulskt väsende, trolldom. wäldher ther dighir diäfwlskapir (diabolicæ machinationes) Bil 303. foor mz diäwlskap oc truldom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 3. Bil 597. bant sua philetum mz diäfwlskap (arte sua magica) at han gat hwarkin rört händer älla föther ib 163. til them som dieffwlskap öffwa ST 30. Bil 235. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 373. Fl 253, 1775. Iv 934, 951. Fr 2620. Al 51, 90, 251. ST 312. - trollmedel. koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaren STak sin diäfwlskap in j heSTin ST 354.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so diävulskap may have also been written as diævulskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • diäfuilskap Bil 235. " i rimslut: diäfwls skapa" Iv 951 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚠᚢᛚᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back